Smart skirtings


Soklová lišta Modern
Čistá línia, minimalistická lišta s výškou 7 cm. Vhodná do novostavieb, ako aj do priestorov po renovácii.
Na uchytenie použite Balterio clipsy.2400 x 70 x 14 ,2 mm
94,49 x 2,76 x 0,56 inchSoklová lišta Balterio
Vďaka svojmu jednoduchému a štýlovému dizajnu je táto lišta vhodná pre každý interiér.
Použite prednostne clipy pri montáži líšt Balterio. Môžete použiť vonkajšie alebo vnútorné rohy alebo koncovky.

2400 x 50 x 14 mm
94,49 x 1,96 x 0,55 inch


Soklová lišta Wallbase
Tieto vysoké lišty sú ideálne pre renováciu, ale môžu sa aplikovať aj v novo postavených priestoroch. Použite prednostne clipy pri montáži líšt Balterio


2400 x 83 x 14 mm
94,49 x 3,27 x 0,55 inch


Taktiež dostupné v bielej, natierateľné.


Scotia
Ukrýva dilatačné špáry medzi stenou a namontovanou podlahou.

2400 x 19 x 19 mm
94,49 x 0,75 x 0,75 inch
Používajte podľa možností Balterio soklové klipsy.


Farba a potlačové variácie v originálnych soklových lištách Balterio sú úplne rovnaké ako u laminátových podlahách Balterio.


WaterShield

K zaručenému vodotesnému ukončeniu skvelej Grande podlahy v kúpeľni, použite vždy SmartFinish WaterShield pomôcky.


Na vodu tesniaci a transparentný povrch spojov medzi soklovými lištami a stenou, popri stenách, trúbkach radiátorov a profiloch používajte vždy SmartFinish WaterShield pomôcky.