Záruky


Značkové laminátové podlahy Balterio® ponúkajú najlepšiu kombináciu ceny a kvality v širokej škále farieb a štýlov. Balterio® sa pýši dizajnom a trvanlivosťou svojich podláh, a zaväzuje sa dbať na spolahlivé záruky. Naše podlahy spĺňajú prísne výrobné štandardy (EN 13329) a sú kryté zárukou pri rezidenčnom alebo komerčnom použití. Ak ide o Váš dom, firmu alebo rodinu, postačuje len to najlepšie.

Balterio® záruky
Zákonná záruka v krajine zakúpenia sa neobmedzene vzťahuje na nižšie uvedené značkové výrobky Balterio®. Vo všetkých krajinách, v ktorých sú značkové podlahy Balterio® predávané (výhradnými) distribútormi súčastne ponúka Balterio® aj dodatočnú komerčnú záruku tak, ako je uvedené v nasledovných podmienkach.

Ak nemáte viac nemáte k dispozícii obal so záručnými podmienkami, vždy ich môžete konzultovať na Balterio® webstránke (www.balterio.com), alebo priamo u výrobcu Unilin bvba (Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgicko), divízia Balterio® (dalej len “Balterio®”), či u predajcu alebo pokladača značkového laminátu Balterio®.
Viditeľné vady?
Predtým, než nainštalujete podlahové dosky a doplnky Balterio®, je nutné ich dôkladne skontrolovať na viditeľné vady za najlepších svetelných podmienok. Zákazník by v každom prípade nemal pokladať viditeľne poškodené výrobky. Všetky takéto závady musia byť nahlásené distribútorovi Unilin bvba či pokladačovi, alebo v konečnom dôsledku do 8. kalendárnych dní od zakúpenia nahlásené firme Unilin bvba, ktorá tieto závadné výrobky vymení. Reklamácie po uplynutí tohto termínu nebudú akceptované a nepodliehajú záruke.
Materiálové alebo výrobné vady?
V prípade materiálových alebo výrobných závad vo výrobkoch Balterio® vymení firma Balterio® vadné výrobky v súlade so záručnými podmienkami. Jedná sa pri tom iba o výmenu závadného Balterio® výrobku, s vylúčením odškodnenia za každú inú možnú škodu alebo náklady, vrátane nákladov na pokládku alebo sťahovanie.
Trvanlivosť záruky na materiálové alebo výrobné vady?
Balterio® ponúka záruky na nasledovné značkové výrobky Balterio® na rezidenčné, a v závislosti od typu laminátu, komerčné použitie. Trvanlivosť záruky je závislá od typu laminátu a od cieľového použitia, ako je uvedené v nižšej tabuľke:

Meno kolekcie Záruka pri rezidenčnom použití Záruka pri komerčnom použití
Grande, Tradition Sapphire, Tradition Sculpture, Tradition Quattro, Tradition Elegant, Impressio, Magnitude, Quattro Vintage, Xperience4Plus, Xperience, Stretto, Urban, Pure Stone 25 rokov 12 rokov
 
Xpressions, Dolce Vita, Dolce, Senator 20 rokov 10 rokov
 

Pod “rezidenčným použitím” sa rozumie: použitie laminátu ako podlahovej krytiny v bytoch, ktoré slúžia výlučne na súkromné účely.
Pod “komerčným použitím”sa rozumie: použitie laminátu ako podlahovej krytiny v nerezidenčných uplatneniach ako napr. hotely, kancelárie, obchody, a podobne.

Okrem toho ponúka Balterio® doživotnú záruku (obmedzenú na 33 rokov) na zachovanie a úplnosť spojení ClickXpress®, DropXpress® a FitXpress®. Táto doživotná záruka Balterio® na úplnosť spojení platí len pri otvorených špárach viac než 0,2mm, a za podmienky, že laminátové podlahy Balterio® boli pokladané v súlade s inštalačným návodom a v kombinácii s uznanými podkladmi Balterio® (pozri www.balterio.com).

Záručná doba začína platiť dňom predaja.
Vhodné miestnosti?
Aby ste si mohli uplatňovať záruku, môžu byť laminátové podlahy Balterio® pokladané len v interiéroch na to vhodných. Tieto vhodné miestnosti pre Balterio® laminátové podlahy sú uvedené na obale a na internetovej stránke Balterio® (www.balterio.com). Pokládka laminátových podláh Balterio® pod zárukou v iných miestnostiach než v tých, ktoré sú uvedené na obale, možno až po výslovnom a písomnom súhlase vopred od firmy Balterio®.

S výnimkou kolekcie Grande nie sú laminátové podlahy vhodné do nevyhrievaných alebo vlhkých miestností ako napríklad, no nie s obmedzením sa na kúpeľne a sauny. Dosky z kolekcie Grande sú vodovzdorné. Vďaka ochrannej vrstve HydroShield nepreniká do nich voda cez spoje. Týmto je kolekcia Grande ideálnou voľbou pre obývačky, spáľne, kuchyne a kúpeľne. Na kolekciu laminátových podláh Grande ponúka Balterio® dodatočnú záruku na vodovzdornosť v rezidenčnom použití: pozri ďalej.
Obsah záruky?
  • Oderuvzdornosť: Oderuvzdornosť: Balterio® zaručuje, že povrch laminátu po zakúpení zostane pri normálnom používaní oderuvzdorný, vrátane odlaminovania alebo zníženej odolnosti oderuvzdornej vrstvy. Avšak v prípade výrobkov s V-drážkou sa znížená odolnosť V-drážky do záruky nezahŕňa. Taktiež zmena stupňa lesku neplatí ako oder povrchu laminátu. Laminát odoláva vyblednutiu, ale nie na 100%. Vo všeobecnosti sa akceptuje, že všetky lesklé povrchy (napr. nátery, sklo, nábytok alebo povrchy automobilov...) sú náchylné na povrchové vyblednutie /zmenu lesku. Nepovažuje sa to za chybu výrobku.
  • Odolnosť voči fľakom: povrch laminátovej podlahy Balterio® je odolný voči fľakom z červeného vína, kečupu a podobne.
Nárokovanie si a uznanie záruky?
Pri nároku na záruku je nutné doručiť originálnu, datovanú faktúru vášmu distribútorovi alebo obchodnému predajcovi, kde ste výrobky Balterio zakúpili.

They will check your claim to Balterio and pass it on. The warranty can only be invoked by the first user or the original purchaser of the Balterio® laminate, and cannot be transferred. The first user or the original purchaser is the one indicated on the original invoice.

Tu váš nárok voči Balteriu preskúmajú a prepošlú ďalej. Záruku si môže nárokovať len prvý používateľ, tzn. pôvodný kupujúci laminátu Balterio® záruku nemôže preniesť. Prvý používateľ, tzn. pôvodný kupujúci je ten, kto je uvedený na originálnej faktúre.

Pri nároku záruky musí byť škoda na výrobku jasná a na každej jednotke výrobku (doska, doplnok, a pod.) veľká minimálne 1 cm2. Poškodenie nesmie byť dôsledkom chybného použitia alebo nehody, vrátane poškodenia mechanického pôvodu, ako sú ťažké otrasy, poškriabanie (napríklad sťahovaním nábytku) alebo zárezmi.
Ak si budete oprávnene môcť nárokovať záruku, potom Balterio® vymení laminátovú podlahu za podlahové dosky z kolekcií Balterio®, ktoré v okamihu prijatia nároku boli skladom.
Balterio® neposkytuje žiadnu inú záruku, výslovne ani implicitne, ako túto písanú v týchto záručných podmienkach. Ak to zákony krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený nedovoľujú a s vylúčením zákonných ustanovení vo veci ručenia za výrobok, Balterio® nezodpovedá za priamu alebo nepriamu škodu a náklady spôsobené závadnými výrobkami. Balterio® avšak v žiadnom prípade nebude zodpovedné za náklady na odstránenie a pokládku výrobkov z laminátu alebo nákladov za dopravu či prevody.
Na čo sa záruka nevzťahuje?
Každá škoda na výrobku spôsobená závadou, ktorá nebola inherentne prítomná v okamihu zakúpenia, spadá mimo záruku. Jedná sa pri tom okrem iného o škodu spôsobenú:
  • chybnou pokládkou, tzn. pokládkou, ktorá nebola vykonaná podla inštalačných inštrukcií Balterio (tie možo možno konzultovať na www.balterio.com), alebo bez použitia schválených doplnkov Balterio®, ako okrem iného Balterio podkladové vrstvy (Iso-Trans, Iso-Silent, Thermo-Trans a Thermo-Silent), a sokle a profily v dizajnoch/farbách Balterio® (True Matching® farby). V predkladanom doklade o kúpe musí byť uvedené, že pri pokládke laminátovej podlahy boli použité doplnky Balterio®. Tie možno ľahko rozoznať podľa loga SmartFinish® na obale, alebo podľa poslednej verzie Balterio® katalógu, či na webstránke Balterio® (www.balterio.com). Sokle a profily Balterio® sú na rube označené potlačou “SmartFinish True Matching Made in E.C.”. Balterio® podklady sú potlačené logom SmartFinish® a majú šrafovanie (malé 1 cm2 štvorce).
  • nedoržiavanie čistiacich pokynov a pokynov na údržbu tak, ako opísané na webstránke Balterio.
  • nehodami alebo nevhodným alebo nesprávnym zaobchádzaním.
  • neprirodzeným opotrebením ako sú škody spôsobené ostrými opätkami, nevhodnou alebo chýbajúcou ochranou na nábytku, škody spôsobené štrkom, pieskom a inými tvrdými materiálmi. Škode spôsobenej pieskom, prachom alebo inými brúsnymi materiálmi treba predchádzať umiestnením vhodnej rohože pri vstupných dverách. Pri zisťovaní, či sa jedná o neprirodzené opotrebenie sa však počíta s okolitými faktormi, dĺžkou a intenzitou používania výrobku.
  • Poškodenie vodou spôsobené zariadeniami na ľad, chladničkami, umývacími automatmi a kychunskými myčkami riadu, vodovodnými potrubiami, prírodnými katastrofami, nadmernou vlhkosťou v betónových podkladoch, hydrostatickým tlakom a pod. V prípade prítomnosti vody alebo vlhkosti na podlahe či okolo solkových líšt treba vodu okamžite odstrániť, s výnimnkou laminátových podláh Grande: pozri ďalej.
  • neodborným odstránením alebo výmenou dosiek.
  • poškodením spôsobeným kovovým nástavcom vysávača, tvrdými alebo železnými kolieskami kancelárskych stoličiek, kolieskami na nábytku. Pri používaní laminátu musia byť nohy nábytku vždy vybavené vhodným ochranným krytom. Stoličky, sedačky alebo nábytok na kolieskach majú byť vybavené kolieskami z mäkkého plastu alebo umiestnením vhodného ochranného koberca či ochranných koliesok pod nábytkom.
  • škoda spôsobená močom domácich zvierat alebo inými leptavými či brúsnymi látkami.
Oznámenie zákazníkom:
Uschovajte si doklad o kúpe. Ak laminátová podlaha Balterio® nebola nainštalovaná jej používateľom, ale pokladačom, ten musí odovzdať používateľovi kópiu predpisov pokládky i údržby, a záručné podmienky.

S otázkami ohľadom záruk vám odporúčame kontaktovať vášho predajcu značkového laminátu Balterio®, kde ste laminátovú podlahu zakúpili. Ak váš predajca značkového laminátu Balterio® na vaše otázky nevie odpovedať alebo si želáte doplňujúce informácie, prosím obráťte sa na: Unilin bvba, divízia Balterio – Consumer Care Service, Ooigemstraat 3, 8710 WIELSBEKE – BELGICKO – www.balterio.com, kliknite na zákaznícky servis. Podmienky záruky Balterio® nemenia zákonom stanovené záruky na výrobky Balterio®.

V prípade sťažností si Balterio® vyhradzuje právo a možnosť túto sťažnosť o výrobku, buď v nainštalovanom stave, preskúmať na mieste. Pri reklamačnom konaní nie je možné pristúpiť k žiadnym opravám alebo výmene značkového laminátu Balterio® bez predchádzajúceho súhlasu Unilin bvba divízia Balterio - Consumer Care Service.