Pytania & Odpowiedzi


Układając podłogę z paneli, należy koniecznie zastosować podkład podłogowy (z wyjątkiem paneli z przyklejonym podkładem). Podkład ma na celu nie tylko wyrównanie posadzki i zakrycie małych nierówności (<2 mm), ale także decyduje w dużym stopniu o komforcie użytkowania i głośności ułożonej podłogi. Ogólnie biorąc, możemy przyjąć, że:
  • Jeśli chcemy ograniczyć odgłosy chodzenia w pomieszczeniu, w którym ułożone są panele laminowane (= dźwięk odbity), potrzebujemy materiału o dużej masie, ponieważ ta masa będzie wchłaniać powstający dźwięk.
  • Jeśli chcemy zmniejszyć dźwięk chodzenia, który poprzez podłogę dociera do naszych sąsiadów (=dźwięk transmisyjny), potrzebujemy materiału lekkiego i sprężystego, ponieważ powietrze zapewnia dobrą izolację akustyczną.
  • Niektóre podkłady podłogowe oferują rozwiązanie kompromisowe w celu redukcji zarówno dźwięku odbitego, jak i transmisyjnego.
Więcej informacji: Materiały podkładowe.