Pytania & Odpowiedzi


Ukadanie podłogi laminowanej Balterio jest możliwe dopiero po całkowitym wyschnięciu wylewki. Czas wysychania zależy od grubości wylewki. Jako ogólną regułę dla czasu schnięcia możemy przyjąć:
  • 1 tydzień na 1 cm do grubości do 4 cm
  • 2 tygodnie na cm dla każdej warstwy grubszej jak 4 cm
Przykład: dla wylewki o grubości 6 cm całkowity czas schnięcia wynosi: (4 cm x 1 tydzień) + (2 cm x 2 tygodnie) = 8 tygodni.

Aby uzyskać całkowitą pewność, że wylewka w pełni wyschła, zaleca się wykonanie pomiaru wilgotności wylewki.