Pytania & Odpowiedzi


Laminat powinien najpierw przez okres 48 godzin po kupieniu poleżeć w nie otwartym opakowaniu w pomieszczeniu, gdzie ma być położony, w celu aklimatyzacji. Najlepiej położyć opakowania z laminatem poziomo na podłożu, na środku pomieszczenia. W ten sposób poszczególne panele dopasują się do temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Po upływie 48 godzin laminat znajdujący się w opakowaniach całkowicie się aklimatyzuje i stabilizuje, tak iż można przystąpić do jego układania.