Pytania & Odpowiedzi


Przycinanie listew przyściennych pod kątem nie jest wcale trudne, jeśli korzysta się z właściwych narzędzi. Gdy do dyspozycji jest skrzynka uciosowa z piłą grzbietnicą, należy postępować następująco: przyłożyć listwę pionowo do jednej z wewnętrznych ścian skrzynki uciosowej (podobnie jak opiera się ją o ścianę) i zamocować ją solidnie, aby nie mogła się przesuwać podczas przycinania. Korzystając z piły grzbietnicy lub piły ręcznej o drobnych zębach, przyciąć listwę w lewo lub w prawo w zależności od wymaganego kąta przycięcia.

Jeśli korzysta się z ukośnicy stołowej, której silnik można przekręcić w płaszczyźnie pionowej w lewo lub w prawo, ułożyć listwę płasko na stoliku piły wzorem do góry. Następnie przyciąć listwę w lewo lub w prawo w zależności od wymaganego kąta. Jeśli silnik można przekręcić tylko w płaszczyźnie poziomej, ustawić listwę pionowo i zamocować solidnie, aby nie mogła się przesuwać podczas przycinania.

Należy zawsze używać ostrego brzeszczotu (tarczy) o drobnych zębach po to, aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzenia warstwy dekoracyjnej listwy.