Pytania & Odpowiedzi


Z technicznego punktu widzenia podłogę Balterio można układać w dowolnym kierunku, nawet po skosie! Różne systemy montażu Balterio, takie jak CXP, DXP i PXP zapewniają mocne i trwałe połączenie w każdym kierunku. W przypadku układania paneli po skosie należy liczyć się z większą ilością odpadów. Najłatwiej układa się panele równolegle do długości pokoju.
Jednakże z estetycznego punktu widzenia zaleca się montaż paneli Balterio zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się promieni głównego źródła światła w pomieszczeniu.