Pytania & Odpowiedzi


Podłogi Balterio są testowane zgodnie ze ścisłą europejską normą EN14041:2004. Świadczy o tym znajdujący się na opakowaniu symbol CE. Głównym celem tej normy jest dobro konsumenta. Przewiduje ona m.in. zbadanie zawartości formaldehydu w warstwie wewnętrznej panelu laminowanego. Norma określa, że zawartość tej substancji nie może przekroczyć 3,5 mg/m²h (E1). Panele Balterio osiągają średnio wynik 10-krotnie lepszy. Dzięki temu emisja formaldehydu podczas układania i przycinania paneli Balterio jest bardzo niska, a tym samym zagrożenie dla zdrowia jest prawie równe zeru. Ponadto przy impregnowaniu paneli nie używa się żywic fenolowych oraz w maksymalnym stopniu unika się stosowania tuszów rozpuszczalnikowych w papierze dekoracyjnym.