Pytania & Odpowiedzi


Czasami może się zdarzyć, że podłoga z paneli trzeszczy podczas chodzenia. Jest to zwykle związane z niewłaściwym montażem i/lub zbyt wilgotnym powietrzem. Przed ułożeniem podłogi należy: pozostawić paczki z panelami w celu aklimatyzacji na 48 godzin w pokoju, w którym będą układane; zapewnić równe, suche i wolne od kurzu podłoże; rozłożyć folię paroizolacyjną; upewnić się, że zastosowany podkład podłogowy jest odporny na nacisk (czyli że zachowa swoją grubość i sprężystość); upewnić się, że szczeliny dylatacyjne pomiędzy panelami, a każdą przeszkodą (ścianą, futryną, kolumną, ...) wynoszą min. 8 mm; wstawić profil dylatacyjny o szerokości min. 8 mm co 10 metrów bieżących w kierunku wzdłużnym i poprzecznym; upewnić się, że panele są układane w odpowiednim dla nich pomieszczeniu (zatem nie w łazience, oranżerii/werandzie, ....). Odgłosy trzeszczenia mogą być także efektem zbyt suchego powietrza. Wilgotność względna w pokoju powinna wynosić około 55-60 %. Aby zapoznać się ze wskazówkami instalacyjnymi, należy kliknąć (Montażu)