Disclaimer


Deze website heeft tot doel algemene informatie over Balterio ter beschikking te stellen. Hoewel Balterio alle mogelijke inspanningen doet om informatie ter beschikking te stellen die ze actueel en nauwkeurig acht, garandeert Balterio niet dat alle informatie voldoende, nauwkeurig of volledig is.

Intellectuele eigendomsrechten op informatie en/of beelden op deze website zijn het exclusieve eigendom van Balterio. Elk gebruik van om het even welke beelden en/of informatie die op deze website getoond worden is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Balterio.
 
Balterio kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden ten gevolge van het gebruiken van informatie die op deze website verschijnt of ten gevolge van de afwezigheid van specifieke informatie.
 
Niets op deze website mag beschouwd worden als een voorstel om producten of diensten te kopen of te verkopen, of in het algemeen om een overeenkomt af te sluiten, tenzij anders vermeld.