Gwarancje


Podłogi laminowane marki Balterio® zapewnią Państwu najlepszy stosunek ceny do jakości w szerokim zakresie wzorów i stylów. Balterio® jest dumne z wyglądu i trwałości swych paneli laminowanych oraz z przestrzegania zobowiązań w zakresie trwałych i rzetelnych gwarancji. Nasze podłogi spełniają rygorystyczne standardy produkcyjne (EN 13329) i oferują dożywotnią gwarancję (ograniczoną do 33 lat) w pomieszczeniach mieszkalnych i 15 lat w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Gdy chodzi o Państwa dom, firmę lub rodzinę tylko to, co najlepsze jest dla Państwa odpowiednie.

Gwarancje Balterio®
Gwarancja prawna w kraju nabycia ma nieograniczone zastosowania do poniżej wymienionych produktów Balterio®. Ponadto Balterio® oferuje we wszystkich krajach, w których podłogi laminowane marki Balterio® sprzedawane są za pośrednictwem (uznanych) dystrybutorów, także gwarancje handlowe jak określono w aktualnych warunkach.

W razie problemów z odnalezieniem opakowania z warunkami gwarancji, warunki takie mogą Państwo zawsze odnaleźć na stronie internetowej Balterio® (www.balterio.com), bezpośrednio w oddziale Balterio® Unilin bvba (Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia) (dalej “Balterio®”) lub u sprzedawcy i/lub instalatora podłogi laminowanej Balterio®.
Widoczne wady?
Zanim przystąpimy do instalacji paneli podłogowych Balterio® i akcesoriów należy je dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad, najlepiej w bardzo dobrym oświetleniu. Klient powinien się w każdym razie powstrzymać od instalacji produktów z widocznymi uszkodzeniami. Widoczne wady należy zgłosić do Balterio®, najpóźniej w ciągu 8 dni kalendarzowych od dnia zakupu, po czym wadliwe produkty zostaną wymienione. Skargi złożone po upływie tego terminu nie będą uwzględniane.
Wady materiału i wady produkcyjne?
W przypadku wad materiału i wad produkcyjnych produktów, Balterio® wymieni wadliwe produkty zgodnie z warunkami gwarancji. Oznacza to wyłącznie wymianę wadliwego produktu Balterio®, wyłączając rekompensatę jakiejkolwiek innej możliwej szkody i/lub poniesionych lub zaplanowanych kosztów, wraz z kosztami ułożenia i kosztami przeprowadzki i innymi.
Okres obowiązywania gwarancji na wady materiału i wady produkcyjne?
Balterio® oferuje Państwu gwarancję na następujące produkty Balterio® przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach domowych i zależnie od typu podłogi, do pomieszczeń użytku publicznego. Okres obowiązywania gwarancji zależny jest od typu laminatu i celów, do których jest wykorzystywany zgodnie z tym, jak podano w poniższej tabeli:

KolekcjaGwarancja w przypadku stosowania w pomieszczeniach mieszkalnychGwarancja w przypadku stosowania w pomieszczeniach użytku publicznego
Grande, Tradition Sapphire, Tradition Sculpture, Tradition Quattro, Tradition Elegant, Impressio, Magnitude, Quattro Vintage, Xperience4Plus, Xperience, Stretto, Urban, Pure Stone 25 lat 12 lat
 
Xpressions, Dolce Vita, Dolce, Senator 20 lat 10 lat
 

Pod pojęciem korzystania w pomieszczeniach mieszkalnych rozumie się: stosowanie laminatu, jako pokrycia podłogi w mieszkaniu, z którego korzystamy wyłącznie do celów prywatnych.

Pod pojęciem korzystania w pomieszczeniach użytku publicznego rozumie się: stosowanie laminatu, jako pokrycia podłogi w pomieszczeniach niemieszkalnych jak między innymi i nie tylko: hotele, biura, sklepy.

Ponadto Balterio® oferuje dożywotnią (ograniczoną do 33 lat) gwarancję na system łączenia poprzez kliknięcie ClickXpress®, DropXpress® i FitXpress®. Ta dożywotnia gwarancja na system łączenia poprzez kliknięcie Balterio® obowiązuje jedynie w przypadku trwałych połączeń szerszych niż 0,2 mm i pod warunkiem, że podłogi laminowane Balterio® układane będą zgodnie z instrukcją montażu Balterio® oraz z zastosowaniem uznanych podkładów Balterio® (więcej na www.balterio.com).

Okres gwarancji nabiera mocy z dniem zakupu.
Odpowiednie pomieszczenia?
Aby zachować prawo do gwarancji podłogi laminowane Balterio® winny być układane we wnętrzach w pomieszczeniach odpowiednich dla laminatu. Pomieszczenia, w których można montować podłogi laminowane Balterio® podane zostały na opakowaniu i na stronie internetowej Balterio® (www.balterio.com). Montowanie podłóg laminowanych Balterio® z zachowaniem gwarancji w pomieszczeniach innych niż podano na opakowaniu może mieć miejsce wyłącznie po uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgodzie wydanej przez Balterio®. Podłogi laminowane nie są odpowiednie do:

Mokrych i/lub wilgotnych pomieszczeń m.in., choć nie jedynie w łazienkach, saunach; Z wyjątkiem kolekcji Grande. Grande nie tylko dobrze wygląda, deski są również wdoodporne. Dzięki ochronie HydroShield, żadna woda nie dostanie się do spoin. Grande może być wycierane na mokro i jest odporne na zacieki wodne. Sprawia to, że Grande to idealne panele laminowane do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych takich jak kuchnia, łazienka oraz sypialnie.

Pomieszczeń z bezpośrednim wyjściem na ulicę.
Co obejmuje gwarancja?
  • Odporność na zużycie: Balterio® gwarantuje, że po zakupie, przy normalnym użytkowaniu powierzchnia laminowana odporna jest na zużycie, rozwarstwienia lub zmniejszenia odporności powierzchni. W przypadku produktów z V-fugą gwarancja nie obejmuje powstałych ubytków warstwy laminatu z V-fugi. Zmiana stopnia połysku nie jest zużyciem powierzchni podłogi. Podłogi jest wytrzymały, jednak nie jest w 100% odporny na blaknięcie. Ogólnie przyjmuje się, że powierzchnie z połyskiem (tzn. lakierowane, szklane, meble lub pojazdy, itd) są w niewielkim stopniu podatne na blaknięcie / mogą wykazywać niewielkie odchylenia pod względem koloru / połysku. Nie traktuje się ich jako wady produktu.
  • Odporność na plamy: Powierzchnie podłóg laminowanych Balterio® odporne są na plamy z czerwonego wina, ketchupu i inne.
Powoływanie się na gwarancję i przyznanie jej?
Aby móc złożyć reklamację z tytułu gwarancji należy przekazać oryginalną, opatrzoną datą fakturę do Państwa dystrybutora lub sklepu, w którym nabyliście Państwo produkt Balterio.

Nasz partner handlowy sprawdzi i prześle reklamację do Balterio. Powoływać się na warunki gwarancji może jedynie pierwszy użytkownik, ew. pierwotny nabywca podłogi laminowanej Balterio®, a gwarancja nie może być przeniesiona. Pierwszy użytkownik, ew. pierwotny nabywca to osoba wymieniona na oryginale faktury.

Zanim nastąpi powołanie się na warunki gwarancji szkoda produktu winna być wyraźna i osiągać wielkość na jednostkę produktu (deska, element akcesoriów itp.) przynajmniej 1 cm2. Szkoda nie może być następstwem niewłaściwego użytkowania bądź wypadków losowych włączając, lecz nie restrykcyjnie uszkodzenia mechaniczne, rysy oraz nacięcia (np. powstałe w wyniku przesuwania mebli).

Jeśli reklamacja będzie zasadna wówczas Balterio® wymieni reklamowane panele na panele wolne od wad z kolekcji Balterio, które w chwili otrzymania reklamacji klienta będą dostępne.

Balterio® nie oferuje żadnej innej gwarancji, dosłownie i w sposób domniemany, niż ta określona w niniejszych warunkach gwarancji. Jeżeli ustawodawstwo kraju gdzie nabyto produkt tego nie dopuszcza i za wyjątkiem ustawowych klauzul dotyczących odpowiedzialności za produkt, Balterio® nie ponosi odpowiedzialności za koszty bezpośrednie i pośrednie spowodowane z tytułu nabycia wadliwego produktu. W żadnym przypadku Balterio® nie ponosi odpowiedzialności z tytułu demontażu oraz montażu paneli laminowanych i/lub kosztów transportu czy tez kosztów transakcji.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Wszelkie szkody, które nie były obecne i widoczne na produkcie w momencie zakupu nie są uwzględniane w gwarancji. W głównej mierze chodzi o:
  • Wadliwe montowanie, przez co rozumie się montowanie sprzeczne z instrukcją montażu Balterio (jak podano na www.balterio.com) i/lub bez zastosowania zaakceptowanych akcesoriów Balterio®, obejmujących między innymi podkłady Balterio (Iso-Trans, Iso-Silent, Thermo-Trans i Thermo-Silent) oraz listwy i profile we wzorach/kolorach oferowanych przez Balterio® (kolory True Matching®). Należy przedstawić dowód zakupu akcesoriów Balterio® stosowanych do układania podłogi laminowanej. Akcesoria Balterio® można łatwo rozpoznać dzięki logo SmartFinish® na opakowaniu, ich najnowszą wersję można obejrzeć w katalogu Balterio® lub na stronie internetowej Balterio® (www.balterio.com). Listwy i profile Balterio® oznaczone są na odwrocie znakiem “SmartFinish True Matching Made in E.C.”. Podkłady Balterio® oznaczone są logo SmartFinish® i mają nadruk (małe “kwadraty” 1 cm²).
  • nieprzestrzeganie instrukcji czyszczenia i konserwacji zgodnie z tym jak opisano na stronie internetowej Balterio.
  • wypadki lub niewłaściwe i wadliwe używanie.
  • nietypowe zużycie, jak np. uszkodzenia przez ostre obcasy, niewłaściwe zabezpieczenie przed meblami, żwirem, piaskiem i innymi ostrymi materiałami. Uszkodzenia wywołane przez piasek, kurz lub inny materiał ścierny, których należy unikać poprzez umieszczanie odpowiedniej wycieraczki przy wszystkich drzwiach wejściowych. Zanim podjęta zostanie decyzja o nietypowym zużyciu, należy między innymi uwzględnić czynniki otoczenia, drzwi i intensywność używania produktu.
  • uszkodzenia w wyniku zalania spowodowane przez zamrażarki, lodówki, zlewy, zmywarki do naczyń, usterki rur, klęski żywiołowe, nadmierną wilgoć w płytach betonowych i ciśnienie hydrostatyczne etc. W przypadku obecności wody i/lub wilgoci na podłodze i/lub w okolicach listew przypodłogowych należy ją natychmiast usuwać.
  • niewłaściwe usuwanie lub wymiana paneli.
  • uszkodzenia wywołane przez obudowy odkurzacza i twarde lub metalowe kółka krzeseł biurowych i/lub kółka mebli. W przypadku korzystania z podłóg laminowanych meble należy zawsze wyposażyć w odpowiedni materiał chroniący. Krzesła, fotele/sofy i meble na kółkach winny posiadać zawsze miękkie kółka bądź należy zastosować odpowiednią wykładzinę ochronną lub chroniące podkładki pod te meble.
  • szkody wywołane przez mocz zwierząt domowych i/lub inne żrące bądź rysujące substancje.
Informacja dla klienta:
Należy zawsze zachować dowód zakupu. Jeżeli podłoga laminowana Balterio® nie będzie montowana przez jej użytkownika, lecz przez montera/instalatora, winien ten ostatni przekazać użytkownikowi kopię wskazówek dotyczących montażu i konserwacji oraz warunków gwarancji podłogi laminowanej.

W przypadku pytań dotyczących gwarancji zalecamy skontaktować się z Państwa uznanym dystrybutorem podłóg laminowanych Balterio®, u którego nabyliście Państwo podłogę laminowaną. Jeśli Państwa uznany dystrybutor podłóg laminowanych Balterio® nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie lub chcielibyście Państwo zdobyć dodatkowe informacje zawsze można zwrócić się do: Unilin bvba oddział Balterio - Consumer Care Service ‚ Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke - BELGIA. Warunki gwarancji Balterio® nie wykluczają ani nie ograniczają w żadnym stopniu obowiązujących prawnie gwarancji na produkty Balterio®. (consumercare@balterio.com).

Balterio® zachowuje prawo sprawdzenia na miejscu reklamacji dotyczącej produktu, już zamontowanego bądź jeszcze nie, i musi mieć możliwość kontroli. Nie można podejmować napraw bądź wymiany podłogi laminowanej Balterio®, będącej przedmiotem roszczenia gwarancyjnego, bez uprzedniej zgody Unilin bvba oddział Balterio - Consumer Care Service.