Gwarancje


Podłogi laminowane marki Balterio® zapewnią Państwu najlepszy stosunek ceny do jakości w szerokim zakresie wzorów i stylów. Balterio® jest dumne z wyglądu i trwałości swych paneli laminowanych oraz z przestrzegania zobowiązań w zakresie trwałych i rzetelnych gwarancji. Nasze podłogi spełniają rygorystyczne standardy produkcyjne (EN 13329) i oferują dożywotnią gwarancję (ograniczoną do 33 lat) w pomieszczeniach mieszkalnych i 15 lat w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Gdy chodzi o Państwa dom, firmę lub rodzinę tylko to, co najlepsze jest dla Państwa odpowiednie.

Gwarancje Balterio®
Gwarancja prawna w kraju nabycia ma nieograniczone zastosowania do poniżej wymienionych produktów Balterio®. Ponadto Balterio® oferuje we wszystkich krajach, w których podłogi laminowane marki Balterio® sprzedawane są za pośrednictwem (uznanych) dystrybutorów, także gwarancje handlowe jak określono w aktualnych warunkach.

W razie problemów z odnalezieniem opakowania z warunkami gwarancji, warunki takie mogą Państwo zawsze odnaleźć na stronie internetowej Balterio® (www.balterio.com), bezpośrednio w oddziale Balterio® Unilin bvba (Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia) (dalej “Balterio®”) lub u sprzedawcy i/lub instalatora podłogi laminowanej Balterio®.
Widoczne wady?
Zanim przystąpimy do instalacji paneli podłogowych Balterio® i akcesoriów należy je dokładnie sprawdzić pod kątem widocznych wad, najlepiej w bardzo dobrym oświetleniu. Klient powinien się w każdym razie powstrzymać od instalacji produktów z widocznymi uszkodzeniami. Widoczne wady należy zgłosić do Balterio®, najpóźniej w ciągu 8 dni kalendarzowych od dnia zakupu, po czym wadliwe produkty zostaną wymienione. Skargi złożone po upływie tego terminu nie będą uwzględniane.
Wady materiału i wady produkcyjne?
W przypadku wad materiału i wad produkcyjnych produktów, Balterio® wymieni wadliwe produkty zgodnie z warunkami gwarancji. Oznacza to wyłącznie wymianę wadliwego produktu Balterio®, wyłączając rekompensatę jakiejkolwiek innej możliwej szkody i/lub poniesionych lub zaplanowanych kosztów, wraz z kosztami ułożenia i kosztami przeprowadzki i innymi.
Okres obowiązywania gwarancji na wady materiału i wady produkcyjne?
Balterio® oferuje Państwu gwarancję na następujące produkty Balterio® przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach domowych i zależnie od typu podłogi, do pomieszczeń użytku publicznego. Okres obowiązywania gwarancji zależny jest od typu laminatu i celów, do których jest wykorzystywany zgodnie z tym, jak podano w poniższej tabeli:

KolekcjaGwarancja w przypadku stosowania w pomieszczeniach mieszkalnychGwarancja w przypadku stosowania w pomieszczeniach użytku publicznego
Grande, Tradition Sapphire, Tradition Sculpture, Tradition Quattro, Tradition Elegant, Impressio, Magnitude, Quattro Vintage, Xperience4Plus, Xperience, Stretto, Urban, Pure Stone 25 lat 12 lat
 
Xpressions, Dolce Vita, Dolce, Senator 20 lat 10 lat
 

Pod pojęciem korzystania w pomieszczeniach mieszkalnych rozumie się: stosowanie laminatu, jako pokrycia podłogi w mieszkaniu, z którego korzystamy wyłącznie do celów prywatnych.

Pod pojęciem korzystania w pomieszczeniach użytku publicznego rozumie się: stosowanie laminatu, jako pokrycia podłogi w pomieszczeniach niemieszkalnych jak między innymi i nie tylko: hotele, biura, sklepy.

Ponadto Balterio® oferuje dożywotnią (ograniczoną do 33 lat) gwarancję na system łączenia poprzez kliknięcie ClickXpress®, DropXpress® i FitXpress®. Ta dożywotnia gwarancja na system łączenia poprzez kliknięcie Balterio® obowiązuje jedynie w przypadku trwałych połączeń szerszych niż 0,2 mm i pod warunkiem, że podłogi laminowane Balterio® układane będą zgodnie z instrukcją montażu Balterio® oraz z zastosowaniem uznanych podkładów Balterio® (więcej na www.balterio.com).

Okres gwarancji nabiera mocy z dniem zakupu.
Odpowiednie pomieszczenia?
Aby zachować prawo do gwarancji podłogi laminowane Balterio® winny być układane we wnętrzach w pomieszczeniach odpowiednich dla laminatu. Pomieszczenia, w których można montować podłogi laminowane Balterio® podane zostały na opakowaniu i na stronie internetowej Balterio® (www.balterio.com). Montowanie podłóg laminowanych Balterio® z zachowaniem gwarancji w pomieszczeniach innych niż podano na opakowaniu może mieć miejsce wyłącznie po uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgodzie wydanej przez Balterio®.

Podłogi laminatowe nie nadają się do montażu w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na przykład w łazienkach, saunach - z wyjątkiem kolekcji Grande. Deski z kolekcji Grande są hydrofobowe. Dzięki ochronie HydroShield przez złącze zatrzaskowe nie wnika woda. Dzięki temu Grande jest idealną podłogą laminatową do salonów, sypialni, kuchni i łazienek. Na podłogi laminatowe z kolekcji Grande Balterio® udziela się dodatkowej gwarancji na wodoodporność w zastosowaniach mieszkalnych: szczegóły poniżej.
Co obejmuje gwarancja?
 • Odporność na zużycie: Balterio® gwarantuje, że po zakupie, przy normalnym użytkowaniu powierzchnia laminowana odporna jest na zużycie, rozwarstwienia lub zmniejszenia odporności powierzchni. W przypadku produktów z V-fugą gwarancja nie obejmuje powstałych ubytków warstwy laminatu z V-fugi. Zmiana stopnia połysku nie jest zużyciem powierzchni podłogi. Podłogi jest wytrzymały, jednak nie jest w 100% odporny na blaknięcie. Ogólnie przyjmuje się, że powierzchnie z połyskiem (tzn. lakierowane, szklane, meble lub pojazdy, itd) są w niewielkim stopniu podatne na blaknięcie / mogą wykazywać niewielkie odchylenia pod względem koloru / połysku. Nie traktuje się ich jako wady produktu.
 • Odporność na plamy: Powierzchnie podłóg laminowanych Balterio® odporne są na plamy z czerwonego wina, ketchupu i inne.
Powoływanie się na gwarancję i przyznanie jej?
Aby móc złożyć reklamację z tytułu gwarancji należy przekazać oryginalną, opatrzoną datą fakturę do Państwa dystrybutora lub sklepu, w którym nabyliście Państwo produkt Balterio.

Nasz partner handlowy sprawdzi i prześle reklamację do Balterio. Powoływać się na warunki gwarancji może jedynie pierwszy użytkownik, ew. pierwotny nabywca podłogi laminowanej Balterio®, a gwarancja nie może być przeniesiona. Pierwszy użytkownik, ew. pierwotny nabywca to osoba wymieniona na oryginale faktury.

Zanim nastąpi powołanie się na warunki gwarancji szkoda produktu winna być wyraźna i osiągać wielkość na jednostkę produktu (deska, element akcesoriów itp.) przynajmniej 1 cm2. Szkoda nie może być następstwem niewłaściwego użytkowania bądź wypadków losowych włączając, lecz nie restrykcyjnie uszkodzenia mechaniczne, rysy oraz nacięcia (np. powstałe w wyniku przesuwania mebli).

Jeśli reklamacja będzie zasadna wówczas Balterio® wymieni reklamowane panele na panele wolne od wad z kolekcji Balterio, które w chwili otrzymania reklamacji klienta będą dostępne.

Balterio® nie oferuje żadnej innej gwarancji, dosłownie i w sposób domniemany, niż ta określona w niniejszych warunkach gwarancji. Jeżeli ustawodawstwo kraju gdzie nabyto produkt tego nie dopuszcza i za wyjątkiem ustawowych klauzul dotyczących odpowiedzialności za produkt, Balterio® nie ponosi odpowiedzialności za koszty bezpośrednie i pośrednie spowodowane z tytułu nabycia wadliwego produktu. W żadnym przypadku Balterio® nie ponosi odpowiedzialności z tytułu demontażu oraz montażu paneli laminowanych i/lub kosztów transportu czy tez kosztów transakcji.
Czego nie obejmuje gwarancja?
Wszelkie szkody, które nie były obecne i widoczne na produkcie w momencie zakupu nie są uwzględniane w gwarancji. W głównej mierze chodzi o:
 • Wadliwe montowanie, przez co rozumie się montowanie sprzeczne z instrukcją montażu Balterio (jak podano na www.balterio.com) i/lub bez zastosowania zaakceptowanych akcesoriów Balterio®, obejmujących między innymi podkłady Balterio (Iso-Trans, Iso-Silent, Thermo-Trans i Thermo-Silent) oraz listwy i profile we wzorach/kolorach oferowanych przez Balterio® (kolory True Matching®). Należy przedstawić dowód zakupu akcesoriów Balterio® stosowanych do układania podłogi laminowanej. Akcesoria Balterio® można łatwo rozpoznać dzięki logo SmartFinish® na opakowaniu, ich najnowszą wersję można obejrzeć w katalogu Balterio® lub na stronie internetowej Balterio® (www.balterio.com). Listwy i profile Balterio® oznaczone są na odwrocie znakiem “SmartFinish True Matching Made in E.C.”. Podkłady Balterio® oznaczone są logo SmartFinish® i mają nadruk (małe “kwadraty” 1 cm²).
 • nieprzestrzeganie instrukcji czyszczenia i konserwacji zgodnie z tym jak opisano na stronie internetowej Balterio.
 • wypadki lub niewłaściwe i wadliwe używanie.
 • nietypowe zużycie, jak np. uszkodzenia przez ostre obcasy, niewłaściwe zabezpieczenie przed meblami, żwirem, piaskiem i innymi ostrymi materiałami. Uszkodzenia wywołane przez piasek, kurz lub inny materiał ścierny, których należy unikać poprzez umieszczanie odpowiedniej wycieraczki przy wszystkich drzwiach wejściowych. Zanim podjęta zostanie decyzja o nietypowym zużyciu, należy między innymi uwzględnić czynniki otoczenia, drzwi i intensywność używania produktu.
 • Uszkodzeń wodnych spowodowanych przez maszyny do lodów, lodówki, umywalki, zmywarki, przewody rurowe, klęski żywiołowe, nadmierną wilgoć płyt betonowych, ciśnienie hydrostatyczne itp. W przypadku występowania wilgoci na podłodze i/lub wokół listew należy ją natychmiast usuwać, wyjątkiem są podłogi laminatowe Grande, szczegóły poniżej. niewłaściwe usuwanie lub wymiana paneli.
 • uszkodzenia wywołane przez obudowy odkurzacza i twarde lub metalowe kółka krzeseł biurowych i/lub kółka mebli. W przypadku korzystania z podłóg laminowanych meble należy zawsze wyposażyć w odpowiedni materiał chroniący. Krzesła, fotele/sofy i meble na kółkach winny posiadać zawsze miękkie kółka bądź należy zastosować odpowiednią wykładzinę ochronną lub chroniące podkładki pod te meble.
 • szkody wywołane przez mocz zwierząt domowych i/lub inne żrące bądź rysujące substancje.
5-letnia gwarancja wodoodporności podłóg laminatowych Grande.
 • Gwarancja wodoodporności dotyczy wyłącznie montażu podłóg laminatowych Balterio® Grande w pomieszczeniach mokrych, takich jak łazienki, kuchnie i wejścia mieszkań. Wady produktu w tych miejscach są ujęte w tych warunkach, jeśli przestrzegane były wszystkie instrukcje montażu i ogólne warunki gwarancji (patrz wyżej).
 • Podłogi nie wolno montować w bardzo mokrych, ekstremalnie suchych miejscach ani w miejscach o bardzo wysokich temperaturach (takich jak np. sauny, baseny i pomieszczenia z wbudowanymi odpływami, np. prysznice).
 • Pozostałą wilgoć - na podłodze i na listwach lub wokół listwy, przy nasadzie ściany i na profilu - należy wytrzeć w ciągu 1 godziny. Do pielęgnacji nie należy nigdy używać zbyt dużej ilości wody ani nieodpowiednich środków czyszczących. Ponieważ długotrwałe oddziaływanie wilgoci skutkuje nieodwracalnymi uszkodzeniami podłogi, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu Balterio®. Wszystkie fugi należy wypełnić pianką poliuretanową o dużej ściśliwości i kitem Watershield- firmy Balterio® zgodnie z instrukcją montażu podłogi. Listwy, profile przypodłogowe i rozetki wokół rur grzewczych muszą być uszczelnione wzdłuż ściany i podłogi.
 • Gwarancja wodoodporności nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych klęskami żywiołowymi (np. powodzie), okoliczności/incydentów o charakterze naturalnym (np. awarie instalacji sanitarnych, moczu zwierząt domowych, wycieki ze zmywarek i/lub suszarek do ubrań).
Informacja dla klienta:
Należy zawsze zachować dowód zakupu. Jeżeli podłoga laminowana Balterio® nie będzie montowana przez jej użytkownika, lecz przez montera/instalatora, winien ten ostatni przekazać użytkownikowi kopię wskazówek dotyczących montażu i konserwacji oraz warunków gwarancji podłogi laminowanej.

W razie pytań dotyczących gwarancji najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą markowych podłóg laminatowych Balterio®, u którego podłoga została zakupiona. Jeśli sprzedawca podłogi laminatowej Balterio® nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi na pytania lub potrzebne będą dodatkowe informacje, można zwracać się do: Unilin GmbH, dział Balterio – Consumer Care Service‚ Ooigemstraat 3‚ 8710 WIELSBEKE – BELGIA– www.balterio.com i kliknąć na serwis klienta. Warunki gwarancji Balterio® nie wpływają na ustawowo wymaganą gwarancję na produkty Balterio®.

Balterio® zachowuje prawo sprawdzenia na miejscu reklamacji dotyczącej produktu, już zamontowanego bądź jeszcze nie, i musi mieć możliwość kontroli. Nie można podejmować napraw bądź wymiany podłogi laminowanej Balterio®, będącej przedmiotem roszczenia gwarancyjnego, bez uprzedniej zgody Unilin bvba oddział Balterio - Consumer Care Service.