Otázky & Odpovede


Balterio laminátové podlahy môžu byť inštalované v kombinácii s každým typom podložky Balterio v miestnostiach s podlahovým vykurovaním bez toho, aby to viedlo k zvýšeným energetickým nákladom. Viac informácií o tomto nájdete na (špeciálnej stránke o podlahovom vykurovaní). Ak bude Balterio laminátová podlaha kombinovaná s inou podložkou než Balterio, presvedčte sa, že aby celkový tepelný odpor (R) laminátovej podlahy a podložky bol nižší než 0,15 m²K/W. Informujte sa o tomto u vášho predajcu alebo parketára. Podlahové vykurovanie opačného typu, ktoré v lete aj chladí, nie je použiteľné s laminátovými podlahami, parketami a inými organickými podlahovými krytinami. Podlahové vykurovanie s reverzným chladením v lete je za presných podmienok zlučiteľné s Balterio laminátovými podlahami. Viac informácií o tomto nájdete na podlahové chladenie