Otázky & Odpovede


Niekedy sa môže stať, že laminátová podlaha praská, ak sa po nej chodí. Zväčša to súvisí s chybnou pokládkou alebo príliš suchým vzduchom. Pri pokládke laminátu je nutné balíky 48 hodín aklimatizovať v miestnosti, kde sa bude laminát pokladať; základný podklad musí byť rovný, suchý a čistý, musí byť použitá parozábrana, použitá podložka musí byť odolná v tlaku (to znamená, že podložka si zachováva svoju hrúbku a pružnosť aj po dlhšom čase); medzi laminátom a každou prekážkou (stena, zárubňa, stĺp, …) musia byť dilatačné špáry šírky minimálne 8 mm; každých 10 bežných metrov po dĺžke a aj šírke podlahy je nutné ukončiť podlahu dilatačnou špárou minimálnej šírky 8 mm; laminátovú podlahu možno pokladať len v na to vhodnej miestnosti (teda nie v kúpeľni, verande, …). Príliš suchý vzduch môže taktiež spôsobovať slabé praskanie. Postarajte sa, aby v miestnosti bola relatívna vlhkosť vzduchu približne 55-60 %. Správne inštalačné predpisy nájdete na (sem príde špeciálna stránka s odkazom na návod na použitie)