Podlahové vykurovanie


Všetky laminátové podlahy Balterio sú vhodné na Podlahové vykurovanie pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

Pred inštaláciou

 • Podlahové vykurovanie (teplovodné) musí byť zaliate v poterovom betóne.
 • Vyhrievacie trubice musia byť v hĺbke min. 3 cm pod povrchom.
 • Podlahové vykurovanie musí byť odskúšané podľa pokynov výrobcu ešte pred samotnou inštaláciou laminátovej podlahy.
 • Vlhkosť v poterovom betóne nesmie presiahnuť 1.5% (CM metóda).

Inštalácia

 • Pred samotnou inštaláciou laminátovej podlahy vypnite Podlahové vykurovanie. Teplota podlahy pred, počas a 24 hodín po inštalácii, by nemala presiahnuť 18°C.
 • Inštalujte parozábranu, podložku a laminátovú podlahu ako je popísané v návode na inštaláciu. V prípade použitia inej podložky ako je doporučená, preverte možnosť jej použitia pri podlahovom vyhrievaní.
 • Nechajte dilatačnú špáru od 8 do 10 mm pri všetkých stenách a aj okolo prekážok. Pri veľkých miestnostiach dlhších ako 10 m a pri prechodoch do každej miestnosti musí byť použitá prechodová lišta s dilatačnou špárou od 8 do 10 mm v podlahe.

Podlahové vykurovanie

 • Po inštalácii laminátovej podlahy čakajte min. 24 hodín pred zapnutím podlahového vyhrievania a teplotu zvyšujte postupne.
 • Teplotu podlahového vyhrievania zvyšujte/znižujte postupne (max. o 5°C/deň) – aj na začiatku aj na konci vyhrievacieho obdobia.
 • Teplota poterového betónu podlahy nesmie presiahnuť 28°C; maximálna teplota vody je 50°C.

Hodnoty (podľa normy ISO 8302-1991)

Maximálny prípustný tepelný prestupový odpor (R) podlahovej krytiny (laminát a podklad) je 0,15 m²K/W.
V prípade elektrického podlahového vyhrievania hodnota 60 W/m² nesmie byť prekročená.

Hrúbka Tepelná vodivosť
7mm 0,046 m² K/W
8mm (Xpressions) 0,062 m² K/W
8mm 0,057 m² K/W
9mm (Grande) 0,080 m² K/W
9mm 0,066 m² K/W
Boost Plus 0,06 m² K/W
Silent Walk 0,01 m² K/W
Versa Sound 0,045 m² K/W

Poznámky

 • Inštalácia podlahového chladiaceho systému alebo kombinovaného systému podlahového vykurovania s chladením je len za presných podmienok. Pozri položku podlahové chladení.