Podlahové chladenie


Balterio laminátové podlahy možno podľa presných podmienok použiť v chladiacich podlahových systémoch alebo kombinovaných chladiacich či vykurovacích podlahových systémoch.

Čo je podlahový chladiaci systém?

Podlahové chladenie je systém, ktorý sa stará o to, aby sa počas teplého obdobia podlahová konštrukcia neoteplovala, alebo aby chladila, čím zostane priestorová teplota v dome príjemná.

Ako funguje?

Podlahové chladenie funguje opačne než podlahové vykurovanie. Systém rúrok v podlahovej konštrukcii sa naplní vodou s minimálnou teplotou 18 °C alebo vyššou, a tak sa zaručí najmenší rozdiel teplôt medzi miestnosťou a vodou v podlahovom chladiacom systéme. Počas teplých období roka možno takto podlahu chladiť. Chladná voda zabezpečuje ochladzovanie podlahy; a čím je podlaha chladnejšia, tým sa bude priestorová teplota v miestnosti pocitovať ako príjemnejšia. Je dôležité, že teplota chladiacej vody v podlahovej konštrukcii nesmie byť príliš studená na zníženie priestorovej teploty. Len o niekoľko stupňov menej, ako priestorová teplota, je dostačujúce.

Ktoré podlahové chladiace systémy možno použiť v kombinácii s Balterio laminátovými podlahami?

Len jeden typ podlahového chladenia je kompatibilný s Balterio laminátovými podlahami: ten, pri ktorom preteká relatívne chladná voda plastovými rúrkami, ktoré sú založené v podlahovej konštrukcii. Vo väčšine prípadov je podlahové chladenie kombinované s podlahovým vykurovacím systémom.

Na čo treba prihliadať pri podlahových chladiacich systémoch či kombinovaných systémoch podlahového vykurovania s chladením?

Balterio laminátové podlahy možno pokladať v kombinácii s každým typom Balterio podkladu v miestnostiach s podlahovým vykurovaním alebo chladením. Ak bude Balterio laminátová podlaha kombinovaná s iným typom podkladu než Balterio, zabezpečte aby celkový tepelný odpor (R) laminátu a podkladu nebol nižší než 0,15m²K/W. Informujte sa o tom u vášho predajcu alebo pokladača.

R-hodnoty (podľa normy ISO 8302 – 1991)
Maximálny prípustný tepelný prestupový odpor (R) podlahovej krytiny činí 0,15m²K/W.

Hrúbka prestupový tepelný odpor R
7mm 0,046 m² K/W
8mm (Xpressions) 0,062 m² K/W
8mm 0,057 m² K/W
9mm (Grande) 0,080 m² K/W
9mm 0,066 m² K/W
Boost Plus 0,06 m² K/W
Silent Walk 0,01 m² K/W
Versa Sound 0,045 m² K/W

 1. Podlahové konštrukcie:
  • chladiace elementy (plastové rúrky so studenou vodou) sú zaliate v podlahovej konštrukcii;
  • otestujte podlahový chladiaci systém podľa návodu inštalatéra pred pokládkou podlahovej krytiny;
  • obsah vlhkosti v betónovom potere/krytine nesmie byť vyšší než 1,5 % (podľa metódy CM).

 2. Pokládka:
  • vypnite úplne podlahové chladenie pred tým, než začnete pokládku; podlaha nesmie byť chladnejšia než 18 °C pred, počas a prvých 24 hodín po pokládke laminátu;
  • dodržte dilatačnú špáru 8 až 10 mm na všetkých stranách podlahy a na úrovni iných prekážok. Vo väčších priestoroch, ako aj medzi miestnosťami, je nutné umiestniť na každých 10 bežných metrov prechodovú lištu, aby takto vznikla rovnaká dilatačná špára.

 3. Chladenie:
  • Počkajte najmenej 24 hodín po inštalácii podlahy, kým opäť (postupne) zapnete podlahové chladenie;
  • vyhnite sa veľkým tepelným rozdielom a chladenie znižujte/zvyšujte vždy postupne (max. 5 °C/za deň), taktiež na začiatku a na konci obdobia chladenia; dbajte pritom, aby nedošlo k žiadnym veľkým tepelným rozdielom medzi miestnosťou a podlahou.

 4. Ak chladíte podlahovým chladiacim systémom alebo kombinovaným vykurovacím systémom s chladením, venujte obzvláštnu pozornosť ako predísť vzniku kondenzácie. K tomu je nutné nainštalovať ochranný systém proti vzniku kondenzácie. Kondenzácia vzniká pri poklese teploty pod tzv. rosný bod. Rosný bod je bod, keď je vzduch nasýtený a nedokáže viac absorbovať vlhkosť. Rosný bod je teda závislý od teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. Nebezpečenstvo vzniku kondenzácie takto podmieňuje, že nie je možné pracovať s neobmedzene nízkou teplotou vody. Teplota vody preto môže byť len o niekoľko stupňov nižšia ako teplota miestnosti a musí byť kontrolovaná vhodným zabezpečením proti kondenzácii. Výber vhodnej regulačnej jednotky je dôležitý, pretože ochranný systém proti vzniku kondenzácie funguje nasledovne: kvalitná regulačná jednotka vypočíta rosný bod (100 % vlhkosť) a vypne inštaláciu skôr, než je rosný bod dosiahnutý (napríklad pri 95 % relatívnej vlhkosti vzduchu; ideálna relatívna vlhkosť vzduchu pre laminát je 55 %). Je to možné, pretože systém na základe regulačnej jednotky chladenie vypne, alebo uzavrie v inštalácii primárny prívod chladenej vody. Ochranný systém proti kondenzácii, ktorý zasiahne až pri vznikajúcej kondenzácii nevyhovuje týmto požiadavkám.

 5. Pri pokládke laminátu na podlahový chladiaci systém alebo vykurovací podlahový systém s chladením sa vždy oboznámte s podmienkami záruky.

Podmienky záruky sa vzťahujú na Balterio laminát len pri pokládke na podlahové chladiace alebo vykurovacie systémy s chladením, pokiaľ spĺňajú nasledovné kumulatívne podmienky:
 • chladiace elementy so studenou vodou sú zaliate v podlahovej konštrukcii
 • tepelný odpor Balterio laminátu v kombinácii s použitým podkladom nepresiahne viac než 0,15 m² K/W
 • system je vybavený kvalitnou regulačnou jednotkou, ktorá inštaláciu vypne alebo uzavrie primárny prívod chladenej vody v inštalácii pred tým, než je dosiahnutý rosný bod
 • v žiadnom okamihu nemôže vzniknúť kondenzácia.

Viac informácií o podlahovom vykurovanie nájdete