Prehlásenie


"Táto web stránka je určená na šírenie všeobecných informácií dostupných o Balteriu.
Aj napriek tomu, že Balterio sa snaží tieto informácie vždy udržiavať aktuálne a presné,
Balterio negarantuje aktuálnosť, presnosť alebo kompletnosť týchto informácií.

Vlastnícke práva na tieto informácie a/alebo obrázky na tejto web stránke vlastní exkluzívne Balterio. Akékoľvek použitie obrázkov a/alebo informácií z tejto web stránky je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Balterio.

V žiadnom prípade Balterio nemôže byť zodpovedné za obsah informácií na tejto web stránke a ani za žiadne chýbajúce špecifické informácie.

Nič z tejto web stránky nemôže byť považované za ponuku k nákupu alebo predaju produktov alebo služieb, a ani k ničomu všeobecne záväznému ako je zmluva."