UKLADANIE COOKIE


Na tejto webovej stránke používame cookies, aby sme vám zjednodušili a zpríjemnili zážitok zo surfovania, a aby webová stránka optimálne fungovala. Inštaláciou cookies môžete odmietnuť, no potom je možné, že webová stránka nebude viac-menej optimálne pracovať.

Ak zakliknete link ‘ísť ďalej’, vychádzame z toho, že súhlasíte s inštaláciou cookies. Prečítajte si informácie o ukladaní cookies, ich používaní a možnosti cookies v každom okamžiku zablokovať a odstrániť.


ČO JE TO COOKIE?


Cookie je textový súbor, ktorý server webovej stránky ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia pre prezeraní webovej stránky. Cookie obsahuje jedinečný kód, ktorý umožňuje spoznať váš prehliadač počas prezerania webovej stránky (tzv. ‘session’ cookie), alebo pri neskoršej, opakovanej návšteve stránky (tzv. ‘permanentné’ cookie). Server webovej stránky dokáže číta prehliadaču len tie cookies, ktoré sám uložil, a nemá prístup k iným informáciám, ktoré sa na počítači alebo mobilnom zariadení nachádzajú. Cookies vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení sú ukladané v súbore vášho prehliadača. Obsah cookie pozostáva zväčša z mena servera, ktorý cookie umiestnil, dátum ich zániku a jedinečný číselný kód. Cookies zjednodušujú a urýchľujú vo všeobecnosti interakciu medzi používateľom a webovou stránkou, a pomáhajú používateľovi sa orientovať medzi rozličnými časťami webovej stránky. Cookies môžu byť taktiež použité na zvýraznenie obsahu webovej stránky alebo reklamy pre jej používateľa a prispôsobené jeho osobnému vkusu či potrebám.

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA NASLEDOVNÉ COOKIES:


Permanenté cookies

S pomocou permanentných cookies vás spoznáme pri nasledovnej návšteve na našej webovej stránke. Webová stránka takto bude personalizovaná podľa vašich požiadaviek. Ak dáte súhlas na uchovávanie cookies, bude tento uložený v súbore cookies. Týmto nemusíte opakovane zadávať vaše predispozície. Permanentné cookies môžete odstrániť v zadaniach vášho prehliadača.”

Sessie cookies

S pomocou sessie cookies môžeme vidieť, ktoré časti webovej stránky ste prezerali. Takýmto spôsobom prispôsobujeme naše služby požiadavkám našich návštevníkov. Tieto cookies sa odstraňjú automaticky pri zatvorení webového prehliadača.

Tracking cookies

Tracking cookies sú súbory, ktoré sú nainštalované na vaše zariadenie a sú aktivované vtedy, ak navštívite iné webové stránky z našej siete. Základný profil nie je napojený na osobné údaje (ako meno, adresa, e-mail, apod.), ale slúži len na zvýšenie dôležitosti reklám, ktoré sa vám ukazujú.

Social media cookies

Na našej webovej stránke sú tlačidlá na propagáciu webových stránok alebo na zdieľanie sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, LInkedIN, Pinterest, Google+, apod. Tieto tlačidlá pracujú pomocou čiastkových kódov, ktoré pochádzajú z určitých sociálnych médií, a tieto kódy zapisujú cookies; na tento proces žiaľ nemáme žiaden vplyv. K získaniu viac informácií o týchto údajoch zberaných týmito kódmi, vám osporúčame konzultovať zásady nakladania s osobnými údajmi daných sociálnych médií. Tieto môžu byť kedykoľvek zmenené i bez vášho súhlasu.

Analytics cookies

Táto stránka využíva Google Analytics na zhromažďovanie informácií o počtoch návštevníkov na webovej stránke a ako oni túto webovú stránku používajú. Aby sa takéto údaje dali vôbec zhromažďovať, je na váš počítač nainštalovaná Google cookie. Google môže takto informácie zhromaždené touto cookie poskytnúť tretím osobám, ak je to právne povinná, alebo ak tretie osoby v mene Google tieto údaje spracovávajú. Na tento proces žiaľ nemáme žiaden vplyv.

Odstránenie cookies


V nastaveniach vášho prehliadača môžete cookies odmietnuť a už nainštalované cookies odstrániť. Prečítajte si detailný návod v inštrukciách pomoci vášho prehliadača ako môžete cookies blokovať alebo odstrániť.