Vloerverwarming


Alle laminaatvloeren geproduceerd door Balterio kunnen probleemloos gebruikt worden in combinatie met vloerverwarming onder volgende voorwaarden:

Vooraf

 • De verwarmingselementen (hoofdzakelijk warm watersystemen) zijn ingegoten in de basisvloer.
 • De verwarmingselementen liggen min. 3 cm onder het oppervlak..
 • Test het vloerverwarmingssysteem volgens de richtlijnen van de installateur vóór het plaatsen van de vloerbekleding.
 • Het vochtgehalte in de chape/dekvloer mag nergens hoger zijn dan 1,5% (volgens CM methode)

Installatie

 • Schakel de vloerverwarming volledig uit voor u begint, uw vloer mag niet warmer zijn dan 18°C vóór, tijdens en de eerste 24 uur na installatie van het laminaat.
 • installeer het dampscherm, de ondervloer en het laminaat zoals beschreven in de leginstructies. Bij gebruik van andere ondervloeren dan deze van Balterio dient de geschiktheid van vloerverwarming eerst nagegaan te worden.
 • Voorzie een uitzettingsvoeg van 8 à 10 mm aan alle zijden van de vloer en ter hoogte van andere obstakels. Voor grotere oppervlaktes moet per 10 strekkende meter een overgangsprofiel voorzien worden, alsook tussen verschillende ruimtes, om diezelfde uitzettingsvoeg te bekomen.

Het verwarmen

 • Wacht na installatie van de vloer minstens 24 uur vooraleer de vloerverwarming opnieuw (stapsgewijs) in te schakelen.
 • Vermijd te grote temperatuurverschillen en zet uw verwarming steeds stapsgewijs hoger of lager (max. 5°C/dag)
 • de contacttemperatuur mag niet hoger zijn dan 28°C, de maximum warm watertemperatuur is 50°C.

Waarden (volgens norm ISO 8302 - 1991)

De maximum toegestane warmtedoorlaatweerstand (R) van vloerbekleding (laminaat + ondervloer) bedraagt 0,15 m².K/W. Voor elektrische vloerverwarming mag de waarde van 60 W/m² niet overschreden worden.

Dikte Warmetedoorlaatweerstand R
7mm 0,046 m² K/W
8mm (Xpressions) 0,062 m² K/W
8mm 0,057 m² K/W
9mm (Grande) 0,080 m² K/W
9mm 0,066 m² K/W
Boost Plus 0,06 m² K/W
Silent Walk 0,01 m² K/W
Versa Sound 0,045 m² K/W

Opmerkingen

 • Volg steeds de Balterio leginstructies, tenzij anders vermeld.
 • De installatie van een vloerkoelingssysteem of combinatiesysteem van vloerverwarming en –koeling kan onder stricte voorwaarden.
  Kijk hiervoor op vloerkoeling.
 • In geval van een elektrische vloerverwarming die op de chape/dekvloer ligt en dus direct onder de ondervloer en laminaat geïnstalleerd wordt, raden we een systeem aan met een maximum waarde van 60W/m². Indien het vermogen hoger is, verwarmt de vloer te snel en te abrupt, waardoor het laminaat zich niet tijdig kan aanpassen aan de nieuwe temperaturen. Dit kan aanleiding geven tot problemen aan de planken (vervorming, HDF die scheurt, …).
 • Bij een elektrisch systeem dat ingegoten is in de chape/dekvloer, zijn er geen problemen of extra beperkingen aangezien de chape/dekvloer als veiligheidszone functioneert (vertraagt de opstijgende warmte). Het is voldoende dezelfde adviezen en aanbevelingen te volgen als bij de vloerverwarming op basis van warm water.