Otázky a odpovědi


Statická elektřina vzniká třením různých materiálů. Osoba, která přichází do styku s těmito materiály, může být zasažena elektrickým výbojem. Statická elektřina na laminátové podlaze může vznikat z několika příčin: v místnosti je příliš suchý vzduch v kombinaci s vysokou teplotou klimatizace, dochází k tření různých materiálů na podlaze (gumové podrážky obuvi), přítomnost mnoha elektrických přístrojů v pokoji, atd. Některé osoby jsou též na statistickou elektřinu citlivější. Většinou ale není se statistickou elektřinou problém. Pokud ale přesto tento problém nastane, obvykle stačí zvýšit relativní vlhkost vzduchu v místnosti na 55-60%. Tím se sníží nabíjení laminátové podlahy.