Podlahové topení


Všechny laminátové podlahové krytiny značky Balterio je možné použít v kombinaci s podlahovým topením za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

Před pokládkou:

 • Topné prvky podlahového topení (teplovodní systémy) musí být uloženy v základní podlaze.
 • Trubky musí být minimálně 3 cm pod povrchem.
 • Topný systém je nutné otestovat dle pokynů výrobce ještě před položením laminátové podlahy.
 • Vlhkost betonové podlahy musí být nad 1,5% (metoda CM).

Instalace

 • Podlahové topení před pokládkou laminátu vypněte, jelikož teplota podlahy nesmí přesáhnout 18°C před pokládkou, během pokládky a 24 hodiny po pokládce.
 • Vložku proti vlhkosti, podklad a laminát položte dle přiložených instrukcí. Budete-li používat jiný typ podkladového materiálu, ujistěte, se zda je tento materiál vhodný do interiérů s podlahovým topením.
 • Kolem všech stěn a ostatních stavebních prvků nechte vyrovnávací spáru 8-10 mm. Ve větších místnostech by měl být použit spojovací profil vždy po deseti metrech a mezi jednotlivými místnostmi, tak aby byla opět vytvořena vyrovnávací spára 8-10 mm.

Topení:

 • Po položení podlahy je nutné vyčkat ještě minimálně 24 hodin, než bude možné opět topení zapnout. Teplotu v místnosti zvyšujte postupně.
 • Teplotu měňte pomalu (maximálně o 5°C denně) – a to i na začátku a na konci topné sezóny.
 • Kontaktní teplota nesmí přesáhnout 28°C, maximální teplota vody v topení je 50°C

Hodnoty (dle normy ISO 8302-1991)

Maximální přípustný tepelný přestupový odpor (R) podlahové krytiny (laminátu a podkladu) je 0,15 m²K/W.
V případě elektrického podlahového topení nesmí být překročena hodnota 60 W/m².

Tloušťka Vedení tepla
7mm 0,046 m² K/W
8mm (Xpressions) 0,062 m² K/W
8mm 0,057 m² K/W
9mm (Grande) 0,080 m² K/W
9mm 0,066 m² K/W
Boost Plus 0,06 m² K/W
Silent Walk 0,01 m² K/W
Versa Sound 0,045 m² K/W

Poznámky

 • Instalace podlahového chladícího systému nebo kombinovaného systému podlahového topení s chlazením je možná dle přesných podmínek. Viz položka podlahové chlazení.