Podlahové chlazení


Laminátové podlahové krytiny značky Balterio lze použít dle přesných podmínek pro chladící podlahové systémy nebo kombinované chladící a topné podlahové systémy.

Co je to podlahový chladící systém?

Podlahové chlazení je systém, který dbá na to, aby se podlahová konstrukce během teplého období neoteplovala, nebo aby chladila, čímž zůstane teplota v místnostech domu příjemná.

Jak to funguje?

Podlahové chlazení pracuje opačně než podlahové topení. Systém trubek v podlahové konstrukci se naplní vodou s minimální teplotou 18 °C nebo vyšší, čímž se zajistí nejmenší rozdíl teploty mezi místností a vodou v podlahovém chladícím systému. Během teplých ročních období je možné takto podlahu chladit. Chladící voda zabezpečuje ochlazování podlahy, a čím je podlaha chladnější, tím bude pokojová teplota v místnosti pociťována jako příjemnější. Důležité je, že ke snížení pokojové teploty nemusí být teplota chladící vody v podlahové konstrukci příliš studená; postačuje jenom o několik stupňů těplotně nižší než je pokojová teplota.

Které podlahové chladící systémy je možné použít v kombinaci s laminátovými podlahami Balterio?

Jenom jeden typ podlahového chlazení je kompatibilní s laminátovými podlahami Balterio, a to ten, kterým protéká plastovými trubkami založenými v podlahové konstrukci relativně studená voda. Ve většině případů je podlahové chlazení kombinované s podlahovým topným systémem.

Na co je potřeba dohlížet u podlahových chladících systémů nebo kombinovaných systémů podlahového topení s chlazením?

Laminátové podlahy Balterio se mohou pokládat v kombinaci s každým typem podkladu Balterio v místnostech s podlahovým topením nebo chlazením. Pokud bude laminátová podlaha Balterio kombinována s jiným typem podkladu než je Balterio, ujistěte se, zda není celkový tepelný odpor (R) laminátu a podkladu nižší než 15m²K/W. Informujte se u svého prodejce nebo instalatéra příslušné krytiny.

R-hodnoty (dle normy ISO 8302 - 1991)
Maximální přípustný tepelný přestupový odpor (R) podlahové krytiny činí 0,15m²K/W.

Tloušťka Přestupový tepelný odpor R
7mm 0,046 m² K/W
8mm (Xpressions) 0,062 m² K/W
8mm 0,057 m² K/W
9mm (Grande) 0,080 m² K/W
9mm 0,066 m² K/W
Boost Plus 0,06 m² K/W
Silent Walk 0,01 m² K/W
Versa Sound 0,045 m² K/W

 1. Podlahové konstrukce:
  • chladící prvky (plastové trubky se studenou vodou) jsou zalité v podlahové konstrukci;
  • otestujte podlahový chladící systém dle pokynů instalatéra ještě před položením podlahové krytiny;
  • obsah vlhkosti betonového potěru nebo podkladu nesmí být vyšší než 1,5 % (dle CM metody).

 2. Instalace:
  • podlahové chlazení před pokládkou laminátu úplně vypněte, protože teplota podlahy nesmí přesáhnout 18 °C před, během a prvních 24 hodin po pokládce laminátu;
  • Balterio nem ekranını (150µ), alt zemini ve lamine parkeyi döşeme talimatlarına göre yerleştirin. Balterio alt zeminlerinden farklı zemin kullandığınız takdirde ilk etapta zemin soğutmasının uygun olup olmadığı belirlenmeli.
  • dodržte dilatační spoj 8 až 10 mm na všech stranách podlahy, podobně okolo dalších překážek. Ve větších prostorách a také mezi místnostmi by se měl na každých 10 metrů použít spojovací profil, aby takto vznikl dilatační spoj.

 3. Chlazení:
  • po instalaci podlahy počkejte alespoň 24 hodin než znovu (postupně) zapnete podlahové chlazení;
  • zabraňte nadměrným rozdílům teploty a chlazení snižujte/zvyšujte postupně (maximálně 5 °C denně), a to i na začátku a na konci sezónního chlazení; dbejte na to, aby nedošlo k žádným velkým tepelným rozdílům mezi místností a podlahou.

 4. Při chlazení podlahovým chladícím systémem nebo kombinovaným topným systémem s chlazením věnujte zvláštní pozornost tomu, jak předejít vzniku kondenzace. Proti vzniku kondenzace je nutné nainstalovat ochranný systém. Kondenzace vzniká při poklesu teploty pod tzv. rosný bod, kdy je vzduch nasycený a není více schopný absorbovat vlhkost. Rosný bod je tudíž závislý na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Nebezpečí vzniku kondenzace tedy podmiňuje, že není možné neomezeně pracovat s nízkou teplotou vody. Teplota vody proto může být jenom o několik stupňů nižší než teplota v místnosti a musí být kontrolována vhodnou ochranou proti kondenzaci. Výběr vhodné regulační jednotky je důležitý, protože ochranný systém proti vzniku kondenzace pracuje následovně: kvalitní regulační jednotka vypočítá rosný bod (100 % vlhkost) a vypne instalaci dřív, než bude dosaženo rosného bodu (např.: při 95 % relativní vlhkosti vzduchu; ideální relativní vlhkost vzduchu je při laminátu 55 %). Systém na základě regulační jednotky chlazení vypne nebo uzavře v instalaci primární přívod chlazené vody. Ochranný systém proti vzniku kondenzace, který zasáhne až při vznikající kondenzaci, nevyhovuje těmto požadavkům.

 5. Při instalaci laminátu na podlahový chladící systém nebo topný systém s chlazením se vždy seznamte s podmínkami záruky.

Záruční podmínky na laminát Balterio při instalaci na podlahové chladící nebo topné systémy s chlazením jsou platné pouze pokud jsou splněny nasledující podmínky (kumulativně):
 • chladící elementy se studenou vodou jsou zalité v podlahové konstrukci
 • tepelný odpor laminátu Balterio v kombinaci s použitým podkladem nepřesáhne více než 0,15 m² K/W
 • systém je vybaven kvalitní regulační jednotkou, která instalaci vypne nebo uzavře primární přívod chlazené vody v instalaci před tím, než je dosaženo rosného bodu
 • v žádném okamžiku nemůže vzniknout kondenzace.

Více informací o podlahovém topení najdete