Záruka


Značka laminátové podlahy Balterio® Vám nabízí nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou v široké škále barev a stylů. Balterio® je hrdé na své podlahy a na spolehlivé plnění svých závazků. Naše podlahy splňují přísné výrobní normy (EN 13329) a vztahují se na ně rezidenční a komerční záruky. Když se jedná o Váš domov, firmu nebo rodinu, jen to nejlepší je dost dobré.

Záruky Balterio®
Zákonná záruka v zemi nákupu má neomezené použití na níže uvedené značkové výrobky Balterio®. Ve všech zemích, kde se prodává laminátová podlaha Balterio® prostřednictvím (autorizovaných) distributorů, Balterio® dále nabízí také komerční záruku, jak je uvedeno v aktuálních záručních podmínkách.

Pokud nelze najít obal s uvedenými záručními podmínkami, můžete je konzultovat na internetových stránkách Balterio® (www.balterio.com), přímo na oddělení Balterio® Unilin bvba (Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgie) (dále “Balterio®”) nebo u prodejce a/nebo instalatéra značkových laminátových podlah Balterio®.
Viditelné vady?
Před instalací podlahových lamel a příslušenství musí být v nejlepších světelných podmínkách pečlivě zkontrolovány viditelné vady. Zákazník by měl v každém případě upustit od instalace viditelně poškozených výrobků. Takové vady musí být oznámeny distributorovi Balterio® a/nebo instalatérovi, nebo v posledním případě Unilin bvba, nejpozději do 8 kalendářních dnů od zakoupení, načež budou vadné výrobky nahrazeny. Záruka se nevztahuje na reklamace podané po uplynutí této lhůty.
Materiálové a výrobní vady?
V případě materiálových nebo výrobních vad na výrobcích Balterio® nahradí Balterio® vadné výrobky v souladu s touto zárukou. Jedná se ale pouze o náhradu vadného výrobku Balterio®, bez náhrady případné jiné škody a/nebo nákladů, které vznikly a nebo vzniknou, včetně nákladů na instalaci a stěhování.
Délka záruky na materiál a výrobní vady?
Balterio® Vám poskytuje záruku na následující značkové výrobky pro domácí a komerční využití, v závislosti na typu podlahy. Délka záruky je závislá na typu laminátu a účelu použití, jak je uvedeno v následující tabulce.

Název kolekceZáruka pro domácí využitíZáruka pro komerční využití
Grande, Tradition Sapphire, Tradition Sculpture, Tradition Quattro, Tradition Elegant, Impressio, Magnitude, Quattro Vintage, Xperience4Plus, Xperience, Stretto, Urban, Pure Stone 25 let 12 let
 
Xpressions, Dolce Vita, Dolce, Senator 20 let 10 let
 

Domácím využitím se rozumí: použití laminátu jako podlahové krytiny v bytě, který je výhradně používán k soukromým účelům.
Komerčním využitím se rozumí: použití laminátu jako podlahové krytiny k nebytovým aplikacím, jako jsou například hotely, kanceláře, obchody.

Balterio® poskytuje i doživotní záruku (omezeno na 33 let) na zachování a neporušenost spoje suchého zámku, tzv. click systému, ClickXpress®, DropXpress® a FitXpress®. Tato doživotní záruka na neporušenost suchého zámku, tzv. click systému, se vztahuje pouze na stálé otevřené spoje větší než 0,2 mm, a to za předpokladu, že značkové laminátové podlahy Balterio® byly instalovány v souladu s pokyny k instalaci Balterio® a v kombinaci se schválenými podložkami Balterio® (k dispozici na www.balterio.com).

Záruční doba začíná běžet ode dne zakoupení.
Vhodné prostory?
Aby mohla být záruka uplatněna, musí být laminátové podlahy Balterio® instalovány v interiéru v prostorách vhodných pro laminát. Vhodné prostory pro laminátové podlahy Balterio® jsou uvedené na obalu a na internetových stránkách Balterio® (www.balterio.com). Instalace laminátových podlah v rámci záruky v jiných prostorách, než jak je uvedeno na obalu, může být pouze uskutečněna po předchozím výslovném písemném souhlasu firmy Balterio®. Laminátové podlahy nejsou vhodné pro vlhké a/nebo mokré prostory jako jsou například, ovšem nejen, koupelny nebo sauny. Výjimkou je kolekce Grande. Laminát z kolekce Grande je voděodolný. Díky ochraně HydroShield nepronikne zacvakávanými spoji žádná voda. Laminátová podlaha Grande je proto ideální pro obývací pokoje, ložnice, kuchyně i koupelny. Na laminátovou podlahu Grande nabízí Balterio® navíc záruku na voděodolnost v obytných prostorách: viz dále. Místnosti s okamžitým přístupem na ulici potřebují přechod mezi ulicí a místností, kde je laminát naistalován.
Obsah záruky?
 • Odolnost proti opotřebení: Balterio® zaručuje, že laminátová podlaha při běžném používání zůstává po zakoupení odolná, včetně delaminace nebo snížené odolnosti nášlapné vrstvy. V případě výrobků s V-drážkou se snížená odolnost na V-drážku nevztahuje. Též změna stupně lesku nespadá do opotřebení laminátového povrchu. Laminát je rezistentní vůči blednutí, ale nemá 100 % odolnost proti blednutí. Všeobecně platí, že veškerá lesklá konečná úprava (např. barva, sklo, nábytek nebo povrch automobilů) je citlivější na blednutí/změnu stupně lesku. Toto není považováno za vadu výrobku.
 • Odolnost proti skvrnám: Laminátové povrchy Balterio® jsou odolné proti skvrnám, jako jsou skvrny od červeného vína, kečupu atd.
Uplatnění a uznání záruky?
Aby mohla být záruka uplatněna, musíte původní a datovanou fakturu předat svému prodejci nebo prodejně, kde byl výrobek Balterio zakoupen.

Váš požadavek bude ověřen a zaslán firmě Balterio. Záruka může být uplatňována pouze prvním uživatelem, v takovém případě původním kupcem laminátu Balterio®, a nemůže být převedena. První uživatel, v takovém případě první kupec, je ten, který je uveden na původní faktuře.

K uplatnění záruky musí být poškození výrobku zřetelné a na každou výrobní jednotku nejméně 1 cm2 velké. Poškození nesmí vzniknout důsledkem nesprávného použití nebo nehodou, mimo jiné poškozením mechanické povahy, jako jsou velké otřesy, rýhy (například přetahováním nábytku) nebo zářezy.

Pokud může být záruka uznána, nahradí Balterio® laminátovou podlahu podlahovými lamelami z kolekce Balterio®, které jsou v době obdržení reklamace na skladě.

Balterio® neposkytuje žádnou jinou záruku, výslovnou nebo předpokládanou, než tu, která je uvedena v aktuálních záručních podmínkách. Pokud to neumožňují zákony v zemi nákupu, s výjimkou zákonných ustanovení o odpovědnosti za výrobek, neodpovídá Balterio® za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody a náklady způsobené vadnými výrobky. Balterio® v žádném případě neodpovídá za náklady na odstranění a instalaci laminátových výrobků a/nebo za náklady na přemístění nebo transakce.
Co není součástí záruky?
Záruka se nevztahuje na jakékoliv škody na výrobku, které vlastně neexistovaly v době nákupu. Mimo jiné mezi ně patří škody způsobené:
 • špatnou instalací, tj. instalací, ke které nedošlo v souladu s pokyny k instalaci Balterio® (které naleznete na adrese www.balterio.com) a/nebo pokud nebylo použito schválené příslušenství Balterio®, mimo jiné podložky Balterio (Iso-Trans, Iso-Silent, Thermo-Trans a Thermo-Silent) a lišty a profily v designu/barvách Balterio® (barvy True Matching®). Musí být předložen doklad o nákupu, ze kterého vyplývá, že bylo k instalaci laminátové podlahy použito příslušenství Balterio®. Příslušenství Balterio® lze snadno zjistit podle loga SmartFinish® na obalu, můžete si je prohlédnout v nejnovější verzi katalogu Balterio® nebo na internetových stránkách Balterio® (www.balterio.com). Lišty a profily Balterio® jsou na zadní straně potištěny označením “SmartFinish True Matching Made in E.C.”. Podklady Balterio® jsou potištěny logem SmartFinish® a mají vytištěná políčka (malé “čtverce” 1 cm2).
 • nedodržením pokynů pro čištění a údržbu, jak je popsáno na internetových stránkách firmy Balterio.
 • nehodami nebo nesprávným použitím.
 • nepřirozeným opotřebením, například obuví s jehlovými podpatky, nedostatečnou ochranou proti nábytku, štěrku, písku a jiným tvrdým materiálům. Je nutné předejít škodám způsobeným pískem, prachem nebo jinými brusnými materiály umístěním vhodné podlahové rohože u všech vstupních dveří. Aby se zjistilo, zda je použití nepřirozené, berou se mimo jiné v úvahu faktory prostředí, doba a intenzita používání výrobku.
 • škoda způsobená vodou z mrazniček, ledniček, umývadel, myček, potrubí, v souvislosti s přírodní katastrofou, nepřiměřenou vlhkostí z betonových desek, hydrostatický tlak atd. Pokud se na podlahu nebo kolem lišt dostane voda a/nebo vlhkost, je třeba ji okamžitě odstranit, výjimkou jsou laminátové podlahy Grande: viz dále.
 • nesprávným odstraněním a nebo výměnou lamel.
 • rámy vysavačů a tvrdými nebo kovovými kolečky kancelářských židlí a/nebo nábytku. Při použití laminátu musí být nohy nábytku vždy chráněny vhodným ochranným materiálem. Židle, křesla/sedací soupravy nebo nábytek na kolečkách musí být opatřeny měkkými kolečky nebo musí být pod nábytek umístěna vhodná ochranná podložka nebo ochranné kryty.
 • močí domácích zvířat a/nebo jinými žíravými nebo brusnými materiály.
5 let záruka na voděodolnost laminátových podlah Grande.
 • Tato záruka na voděodolnost platí výlučně pro umístění laminátových podlah Balterio® Grande v obytných (rezidenčních) prostorách na mokrých místech jako jsou koupelny, kuchyně a vchody. Poruchy výrobku na těchto místech spadají pod tuto záruku, pokud byly dodrženy všechny pokyny pro umístění podlahy a také všeobecné podmínky. (Viz zde výše)
 • Podlaha se nesmí pokládat na velmi vlhkých nebo extrémně suchých místech, ani se nesmí pokládat při extrémě vysokých teplotách (jako jsou například, ovšem nejen, sauny, plavecké bazény nebo místnosti ze zabudovanými odtoky jako sprchy).
 • Voda na podlaze, kolem lišt nebo na lištách, základu nebo profilu zdi musí být do 1 hodiny odstraněna. Za všech okolností je třeba se vyhýbat údržbě s přílišným množstvím vody a/nebo používání nevhodných čistících prostředků. Vzhledem k tomu, že dlouhodobé vystavení vlhku může způsobit nevratné poškození Vaší laminátové podlahy, je třeba dodržovat pokyny pro umístění podlahy Balterio®. Všechny spáry musí být vyplněny silně stlačitelnou pěnou PE a utěsněny tmelem Balterio® Watershield podle instrukcí k umístění. Sokly, podlahové profily a rozety kolem trubek radiátorů musí být utěsněny kolem zdí i podlahové krytiny.
 • Záruka na voděodolnost vylučuje škodu způsobenou přírodní katastrafou (například povodněmi) nebo běžnými okolnostmi / nehodami (například sanitární poruchou, močí domácích zvířat, netěsnou myčkou, netěsnou pračkou a/nebo sušičkou....)
Informace pro zákazníka:
Uschovejte si doklad o nákupu. Pokud nebude laminátová podlaha nainstalována uživatelem, ale podlahářem/instalatérem, musí předat uživateli laminátové podlahy kopii podmínek instalace a údržby a záručních podmínek.

Ohledně otázek týkajících se záruk Vám doporučujeme obrátit se na Vašeho distributora lamina značky Balterio®, u kterého jste si laminátovou podlahu zakoupili. Pokud Vám distributor lamina značky Balterio® nebude moci odpovědět, nebo pokud si budete přát získat doplňující informace, můžete se obrátit na: Unilin bvba, divize Balterio - Consumer Care Service‚ Ooigemstraat 3 ‚ 8710 WIELSBEKE – BELGIE – www.balterio.com a kliknout na "klantenservice" (služby zákazníkům). Záruční podmínky Balterio® nemají vliv na zákonem uplatněné záruky na výrobky Balterio®.

Balterio® si vyhrazuje právo, a musí být nabídnuty možnosti, reklamaci výrobku na místě zkontrolovat, ať už ve smontovaném stavu a nebo ne. Bez předchozího souhlasu Unilin bvba, divize Balterio – Consumer Care Service, nesmí být provedeny žádné opravy nebo výměny laminátových podlah Balterio, které jsou předmětem reklamace.